HSCP, Praha - Uhříněves
+420 728753202
hscp@hscp.cz

O KLUBU HSCP

KLUB HSCP BYL ZALOŽEN V 2001

Mistr Fu Lang

 • Hapkido – pákové systémy
 • Reálná sebeobrana schválený MŠMT – vše týkající se reálné sebeobrany zevnitř i z venku
 • Technika Psa – Kung fu technika
 • Technika Hada – Kung fu technika
 • Dechové cvičení – zvyšování kapacity plic, duchovní rozvoj
 • Meditace – rozjímání sebe sama
 • JKD – styl Bruce Lee
 • Nůž, Nunchaku, Dlouhá tyč
 • HSCP – Reál Self defens, psychologie, filosofie, anatomie
 • Kouč se zaměřením na zlepšení životní cesty

Nedílnou stavbou bojovníka či osoby, která chce v životě dělat to, co chce, je odhodlání nejenom povídat, ale především konat. Čím dřív začneš, tím dřív poznáš obě stránky věci, které patří k cestě zla i dobra. Podporou ti vždy zůstane tvá mysl a pár lidí, kteří ti věří. Spoustu špatného tě bude stahovat na rozcestí, nenech se zlomit ani přemluvit. Radši se zlobit na sebe, když mi upadne ruka, než na někoho jiného.

 

 

Zdroj: Kniha HSCP  

Dne 10. 12. 2018 byla vydaná Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky, 6. aktualizované vydání. Velmi nás těší, že i životopis našeho Mistra Fu-Langa je uvedený v tomto vydání. Jeho dosavadní celoživotní práce je vzorem naší společnosti a bezpochyby bude inspirací pro mnoho lidí.

V prvním díle hrál hlavní roli fotbal, basketbal, tenis a několik populárních sportů. Nyní se dostává i na další odvětví – a rozhodně ne druhého sledu. Vždy jde o důležitou součást olympijského programu v čele se snowboardingem, triatlonem či veslováním, nebo reálnou sebeobranu a Kung fu by HSCP naší historie i současnosti. Manuál (nejen) pro rodiče: Který sport nebo umění je ideální?

 

 Vlastní spis Fu-Langa sepsán a uložen v pevných deskách k nahlédnutí. Vše ohledně reálné sebeobrany a strategie.

VZNIK HSCP

Na počátku vždy musí být někdo, kdo hledá určitou cestu, na kterou ho přivedou jeho životním zkušenosti.

Mistr Fu-Lang vytvořil myšlenku HSCP v roce 2001. V roce 2006 byl zprovozněn klub ve Vršovicích, v roce 2017 byly koupeny prostory v Uhříněvsi, kde se připravuje centrála HSCP. Myšlenka HSCP se šíří dále i v MŠ, ZŠ po ČR.

JAK TO CELÉ ZAČALO?

Byl jeden malý klučina, který to již od počátku neměl příliš lehké. Již v deseti letech přišel o svou maminku a tudíž celá výchova zůstala
na otci, který se bohužel se ztrátou nedokázal dobře smířit a své vysvobození ze svého utrpení hledal v alkoholu. Od toho se tedy vyvíjela celá výchova, která spíše spočívala na tom malém stvoření. Častokrát neměl co jíst a častokrát se v zimou klepal i uvnitř domu, ale všem těmto okolnostem se vždy dokázal přizpůsobit. Cesta byla trnitá, ale byla to smysluplná cesta, díky které začal tento malý kluk přemýšlet
o světě, souvislostech, svých emocích, situacích, které mu přicházely do cesty. Přemýšlel o lidech, kteří mu křížili cestu, zkoumal, co mu přinášejí a proč tyto situace nastávají, protože z větší části měl kolem sebe lidi, kteří ho jen využívali a házeli mu klacky pod nohy. Byl bit
a tím se v něm probudila síla a touha být bojovníkem za pravdu. Hloubal ve svém nitru a tam hledal odpovědi na složité otázky svého bytí a o lidech kolem něj. Postupně tak získával sílu a neustále se snažil rozvíjet. Veškerý svůj volný čas trávil v přírodě a zdokonaloval se nejen na poli duševním, ale také fyzickém, protože si uvědomoval, že tělo a mysl jsou od sebe neoddělitelné a velice provázané.
Platí ve zdravém těle, zdravý duch! Když dospěl, nechtěl již trávit svůj čas v malé vesničce, kde již pro něj nebyl další rozvoj. Usadil se
na chvíli v menším městečku, vystřídal mnoho profesí, ale žádná z nich ho neuspokojovala a neobohacovala. Začal tedy přemýšlet, jak propojit vše, co ho doposud bavilo a nad čím každý den hloubal. Chtěl dát svému životu hlubší smysl a nejen sobě, ale i lidem kolem něj. A tak odjel do centra dění, tedy přímo do Prahy, kde zároveň vznikla myšlenka založit klub HSCP – propojení všeho, co ho na jeho trnité, ale zároveň velmi obohacující cestě potkalo. Díky přizpůsobení se naučil naslouchat a dát do souladu všechny své nedostatky, pochybnosti a špatné nastavení mysli. Tím došel k harmonii svého bytí.

Takže každý z Vás se přizpůsobuje a od malička hledá svou cestu, aby byl v životě silný a na konci své cesty je v harmonii se vším, co mu do cesty přišlo a přichází.

SNAHA ODHALIT PRAVDU A DOSÁHNOUT VYŠŠÍHO DUCHOVNÍHO STAVU – TO JE CÍLEM KAŽDÉHO, KDO CHCE BÝT LEPŠÍM.

Člověk, který nechápe ve svém věku co se děje a nepochopí, o čem se v dané situaci mluví, pochopí to, chce to čas. Více naslouchat pomůže v řešení daných problémů mezi lidmi. Komunikace je základ. Pokud si nerozumí dva protějšky, nastane problém, který je řešitelný, ale pokud ani jeden z jedinců neustoupí nebo nedá najevo, že protějšek měl pravdu, tak pravdu opět ukáže čas. Jinak problém trvá a trvá.

Začni se řídit vlastní touhou po dobré cestě a zjistíš, že všechno navazuje a obrací se k dobrému, i když s holou prdelí na dešti budeš stát.


 

FILOSOFIE HSCP

HSCP není žádná organizovaná instituce, jejímž členem byste se mohli stát. Buď rozumíte nebo nerozumíte, v tom je podstata.
HSCP jsou silná slova doprovázející cestu životem. HSCP je hojící se svět a porozumění mezi lidmi.

Čím se řídíme?

 • Dělej si, co chceš, ale neotravuj tím ostatní.
 • Nedělej nic, co nechceš, aby ti dělali druzí.
 • Neumíš soudit sebe? Nesuď druhé.
 • Neumíš rozlišit pravdu od lži? Ubližuješ především sobě.
 • Hledáš cestu svou? Musíš znát sebe, jinak bloudíš a bloudíš.
 • Zůstáváš v minulosti? Unikne ti přítomnost a obohacení.
 • Trápí tě chyby tvé? Tak na to kašli, budou další.
 • Všechno jde, když se chce.
 • Přenášíš, co bys neměla, osobo? Bumerang svůj nechytíš.
 • Děláš „zlo“, čekej zlo!
 • Nemáš vůli? Neklesej na mysli.
 • Nepřemýšlíš, konáš, pak brečíš a jednáš.
 • Pomlouváš-li? Ukazuj se dál.
 • Obohacuješ se návykem, tak si zvykneš.
 • Problémy jsou a byly. Záleží jen na tom, kolik si jich naložíme do batohu sami.
 • Nepřirozená cesta = těžký nesoulad s realitou.
 • Chceš-li více, dělej více.
 • Vzájemná podpora je doplňování podstaty soužití lidí.
 • Černá, bílá, žluta či míchaná je pestrost. Pak už jen lidská hloupost či tupost tvoří vzájemně odpor.
 • Jednou tak, podruhé jinak.
 • Hraješ si na něco? Ukazuješ všechno, i to co nechceš.
 • Pravda je jen jedna!
 • Zvědavost = ponaučení.

 

ODLIŠNOST OD JINÝCH BOJOVÝCH ŠKOL

Být sám sebou! 

U Fu-Langa se děti i dospělí učí jedné základní věci – být sám sebou. „Vštěpuji lidem, že musí především zůstat sami sebou. Nic navíc. Týká se to i boje, kdy pevné formy bývají svazující, a proto přirovnávám boj ke stavbě domu. Základy musí být pevné, ale to, jak bude dům vypadat, si pak každý určuje sám. Obrana musí být ztotožněná s lidmi, s jejich pohybem a fyzickými možnostmi. Není žádoucí,
aby byli spjatí s nějakým konkrétním stylem, protože venku stejně nastane situace, která je nová a je potřeba na ni umět reagovat. Jedná se o zákon akce a reakce,“ dodává Fu-Lang.

Forma bojové praxe!

U Fu-Langa se trénuje forma zápasů a rvaček pouze u pokročilých jedinců, kteří již zvládají mezi sebou formu neničící tělo slabšího spoluúčastníka. Trénujeme pro zdraví, ne pro deformace nosu a zbytečné modřiny. O násilný trénink si vždy žádá student sám,
a to až ve chvíli, kdy je, či si myslí že je, připraven na realitu.

Fyzická forma tréninků!

U Fu-Langa se také trénuje svalstvo formou „podle pocitu“, což znamená, že během tréninků se dbá na kvalitní dýchání, a pak „tomu nandat, co se do vás vleze“. Podporou je vždy kvalitní vedení a také podpora po stránce psychické, která většině brání překročit lenost
a podobné omezení.

Psychická forma bytosti! 

U Fu-Langa se upevňuje stránka životní a psychická, kde se díky správné komunikaci, dechovému cvičení a meditačním prvkům i spoustě užitečných moudrostí upevňuje vnitřní záležitost jednotlivců.

Různorodost a pestrost cvičebního procesu! 

Trénuje se pokaždé různorodost ke zlepšování pravé a levé hemisféry. Tím se stává člověk schopnějším nejen v pohybu.


 

O ČEM TEDY JE HSCP?!

Jak už název vypovídá: Harmonie, Síla, Cesta, Přizpůsobení.

První tři prvky jsou obsaženy ve většině bojových umění a sportů, a na čtvrtém přizpůsobení se stojí většina filozofie HSCP,
ať už jde o přizpůsobení se v boji, či při jakékoliv jiné životní situaci. Každý dobrý mistr či učitel Vás naučí sebeobraně nebo sebeovládání ne dříve než za několik let. V HSCP začnete toto správně používat již za několik málo měsíců. 
Záleží jen na Vás a na Vašem přístupu.

 

Podstatou výuky je odstranění špatných vlivů a následná stavba kvalitních na sebe navazujících prvků. To je každému žákovi poskytnuto individuálně tak, aby se postupem času naučil správně pracovat s vlastním já. Toto umění v sobě nese veliký potenciál pro správně
a jednoduše fungující společnost. Nedílnou součástí je správná a hlavně situační sebeobrana, která funguje jako už zmiňované myšlení
na základě přizpůsobení se. Jedná se o soubor úderů, bloků, pák, kopů, dechového cvičení, meditací apod. ve tvrdém a účinném stylu. Avšak základem zůstává neublížit, ale poučit, samozřejmě pokud to situace dovoluje.

 

Ve výuce HSCP je obsaženo plno strategických her a cvičení, která podporují myšlení ve směru HSCP. Provázanost jednotlivých cvičení, která vycházejí ze základní podstaty cvičení, je téměř dokonalá. Téměř proto, že HSCP je neustále v pohybu a je připraveno se kdykoliv vyvíjet a formovat. 

 

Opravuje se a doplňuje časem. Prosíme o omluvu pravopisu, přepisuje se ze staročeštiny Fu-langa.

„HSCP“ SMYSL ŽIVOTA KAŽDÉHO Z NÁS

SNAHA ODHALIT PRAVDU A DOSÁHNOUT VYŠŠÍHO DUCHOVNÍHO STAVU – TO JE CÍLEM KAŽDÉHO, KDO CHCE BÝT LEPŠÍM.

Tato kniha pojednává vše kolem reality a boje, proti všemu co už tu je, či bude. A proto je krásné být a postupně i nebýt.

Podle mě je opravdu podstatný, kdo je momentální čtenář, či posluchač. A pokud ta podstata vyjadřuje jasnou a čistou věc, měl by se člověk hrdě a bez výčitky vyjádřit k jakémukoli náznaku změn. Držet se v poklidném a mírumilovném. Nenechat jen tak sebou cloumat. Přizpůsob se hned na začátku. Něco ti vadí? Začni hledat cestu poznání nejen sebe sama. Pak silný bude tvůj život, nastane harmonie a pak  konec. HSCP- harmonie-síla-cesta-přizpůsobení (život poklidný). 

HSCP není žádná organizovaná instituce, jejímž členem byste se mohli stát. Buď rozumíte nebo nerozumíte, v tom je podstata. HSCP jsou silná slova doprovázející cestu života.

Jak už název vypovídá: Harmonie, Síla, Cesta, Přizpůsobení. První tři prvky jsou obsaženy ve většině bojových umění a sportů a na čtvrtém, přizpůsobení se, stojí většina filozofie HSCP, ať už jde o přizpůsobení se v boji, či při jakékoliv  jiné životní situaci. Každý dobrý mistr či učitel Vás naučí sebeobraně nebo sebeovládání ne dříve než za několik let. V HSCP začnete toto správně používat již za několik málo měsíců. Záleží jen na Vás a Vašem přístupu. Podstatou výuky je odstranění špatných vlivů a následná stavba kvalitních na sebe navazujících prvků. Toto je každému žákovi poskytnuto individuálně tak, aby se postupem času naučil správně pracovat s vlastním já. Nezáleží totiž na tom, jací jsme byli,  ale jací chceme být. A jestli v životě chceme mít klid.

 

VZNIK HSCP

HSCP – Harmonie, Sila, Cesta, Přizpůsobení

Na počátku vždy musí být někdo, kdo je hledačem určité cesty, na kterou se dostane díky svým životním zkušenostem a životním situacím.

Byl tedy jeden malý klučina, který to již od počátku neměl příliš lehké. Již v deseti letech přišel o svou maminku a tudíž celá výchova zůstala na otci, který se bohužel se ztrátou nedokázal tak dobře smířit a své vysvobození ze svého utrpení hledal v alkoholu. Od toho se tedy vyvíjela celá výchova, která spíše spočívala na tomto malém stvoření. Častokrát neměl co do pusy a častokrát se v zimě klepal i uvnitř domu zimou, ale všem těmto okolnostem se vždy dokázal přizpůsobit. Cesta byla trnitá, ale byla to smysluplná cesta, díky které začal tento malý kluk přemýšlet o světě, souvislostech, svých emocích, situacích, které mu přicházeli do cesty a neustále se těmto okolnostem přizpůsoboval. Přemýšlel o lidech, kteří mu křižovali cestu, zkoumal, co mu přinášejí a proč tyto situace nastávají, protože z větší části měl kolem sebe lidi, kteří ho jen využívali a házeli mu klacky pod nohy. Byl bit a tím se v něm probudila síla a touha být bojovníkem za pravdu. Hloubal ve svém nitru a tam hledal odpovědi na své složité otázky svého bytí a bytostí kolem něj a tak postupně získával sílu a neustále se snažil rozvíjet. Veškerý svůj volný čas trávil v přírodě a zdokonaloval se nejen na poli duševní, ale také fyzické, protože si uvědomoval, že tělo a mysl jsou od sebe neoddělitelné a velice provázané. Ve zdravém těle, zdravý duch. Dospěl a již nechtěl trávit svůj drahocenný čas v malé vesničce, kde již pro něj nebyl další rozvoj. Usadil se na chvíli v menším městečku, vystřídal mnoho profesí, ale žádná z nich ho neuspokojovala a neobohacovala. Začal tedy přemýšlet, jak propojit vše, co ho doposud bavilo a nad čím každý den hloubal. Chtěl dát svému životu hlubší smysl a nejen sobě, ale i bytostem kolem něj. A tak odjel do centra dění, tedy přímo do Prahy, kde zároveň vznikla myšlenka, založit klub HSCP – propojení všeho, co ho na jeho trnité, ale zároveň velmi obohacující cestě potkalo. Díky přizpůsobení, se naučil naslouchat a dát do souladu všechny své nedostatky, pochybnosti a špatné nastavení mysli a tím došel k harmonii svého bytí.

Takže každý z vás se přizpůsobuje a od malička hledá svou cestu, aby byl v životě silný a na konci své cesty v harmonii se vším, co mu do cesty přišlo a přichází.

SNAHA ODHALIT PRAVDU A DOSÁHNOUT VYŠŠÍHO DUCHOVNÍHO STAVU- TO JE CÍLEM KAŽDÉHO, KDO CHCE BÝT LEPŠÍM.

Člověk, který nechápe ve svém věku co se děje a nepochopí, o čem se v dané situaci mluví, pochopí to, ale záleží jen na čase, až to pochopí. Více naslouchání pomůže v řešení daných problémů mezi lidmi. Komunikace je základ. Pokud si nerozumí dva protějšky, nastane daný problém, který je řešitelný, ale pokud ani jeden z jedinců neustoupí nebo nedá najevo, že protějšek měl pravdu, tak pravdu ukáže opět čas. Jinak problém trvá a trvá.

Začni se řídit vlastním pocitem po dobré cestě a zjistíš, že všechno navazuje a obrací se k dobrému, i když s holou prdelí na dešti budeš stát.

Rozbor HSCP

H – jak chápu harmonii? Jak ji chápete vy, tož otázka. Tak já to teď napíšu, jak si představuji harmonii z mého hlediska, a tak jak to je v HSCP. Harmonie je přesný pohyb těla a mysli, tzv. správné myšlení ve chvíli dosažení obrany, nebo útoku, nebo mluvení.

Příklad: útočník utočí a ty to pobíráš, myšlenkami-jestli se máš bránit ústy, nebo jen obranou nebo i útočnou technikou zjistíš jen tím, že si uvědomíš, co se právě stalo, proč se to stalo a k čemu dojde pravděpodobně. To jest harmonie myšlenkového pochodu.

Další harmonie: v pohybu přirozenosti udeřit, či uchopit nebo jen pohnout se, tak jak naše tělo je přirozeně vyvinuté k určitým pohybům. Tak jen ten pohyb uskutečnit v danou chvíli na správném místě. A hurá harmonie pohybu.

Další harmonie je rychlost: harmonie je i v tom, když chceš maximálně zrychlit svůj pohyb. Musíš mysl uvolnit a svůj pohyb přirozeně pustit a v přesnosti se nechýlit. Pak rychlost přijde.

Další je mluvení: mluv, jak ti rozum narostl, nesnaž se dělat mluvením něco, na co nemáš. Nepovyšuj ani neponižuj sám sebe a ani proti řečníka. Pak harmonie bude na tvé straně. Mlčení je obrana.

Harmonie v konání: konej zdravým rozumem, ale nezapomeň na to, co si se naučil a učíš! Pak má vše cenu.

S – nikde není psáno, ani dáno, kde je v člověku, nebo ve zvířeti či přírodě hranice max. síly. Zkusil jsem šlápnout za hranici, ale to byl jen krůček a ten stačil k pochopení rozvíjení síly. Co jsem zkoušel, to tu popisovat nebudu. Není to jen zesílit své svaly, ale také šlachy a každopádně chtíč je to první co musíš chtít. Sílu získáme čímkoliv navíc k pohybu. Není dobré jen zvedat železo. Není dobře ho i zanedbávat. Kombinace různých cvičení dosáhneme jistoty síly, nejen na oko.

Síla mysli musí být, jelikož odolávání stresu a podnětům zvenčí utočí na naše nitro (strach, nervozita atd..), která nás nabourává, někdy i tak že nás to srazí na dno.

Všechno navazuje na sebe harmonie tak i síla, cesta, přizpůsobení najdi sílu v tom začít a najdeš i sílu, o které nemáš ani páru. Složitosti v tom nehledej, složitosti jsou výškraby z neposkládaného chaosu nevyrovnané mysli.

C – cesta tím se míní, že každý člověk pokud chce mít svůj život pestrý a živý. Měl by si najít cestu života a tím se zavděčit sám sobě a i budoucnosti nových. Každý by měl uvažovat o svém životě co v něm užitečného dělat. Pokud si člověk vybere správnou cestu a funguje na bázi, jo baví mě to“ tak sílí, roste a cesta vede ke klidnému životu. Samozřejmě opak, k ničemu celý průběh životem bude nudný a otravný nejen nám, ale i ostatním. Cesta může být kuchař, elektrikář, ředitel atd. …

P – přizpůsobení je slovo, které nese většinu filosofie člověka. Když napíšu k tomuto jeden krátký příběh tak to bude mít i příběh. Narodíme se a začínáme se přizpůsobovat, hledáme svoji cestu a sílíme, až k harmonii. Přizpůsobení je forma chování a jednání tak, abychom neubližovali a přesto vítězily. Tak toto je zkrácená a jednoduše sepsáno co je vlastně umění HSCP. Možno se tet ptáte a jak to používat. K tomu bych řek jenom, zůstat sám či sama sebou a nehledat složitosti a výčitky tam, kde nejsou potřeba. Zanechat proud dětství v i ve svém dospělém věku. Nepodceňovat sebe ani ostatní. Nehledat problému u druhých ale začít u sebe. Odsekat přebytky a chování, které mi nesedí. Oddat se sobě a pak myslet na druhé. Pokud by člověk zapomněl na sebe, nemůže být na tom dobře vůči druhým. První řadě dobré myšlení navazuje na dobré jednání. Zdravé myšlení a umění vědění je potřeba šířit. Tak pokud, osobo si srovnána, tak není problém zabývat se jinými osobami. HSCP tedy obohacuje myšlení a tím pádem i vše kolem podstaty člověka a jeho životní chvilku.

HSCP JE HOJÍCÍ SE SVĚT A POROZUMĚNÍ MEZI LIDMY

Osobnost totiž není dokonalost, jako taková. Spíš to musí být přirozenost a pak je to dokonalost. Oddanost, úctu a respekt k něčemu co tu je, nemluví, jde vnímat, slyšet, cítit i ochutnat se dá a přesto je to mocnější než člověk. A to by si měl uvědomit každý „člověk“!!!

Čaumatan: Toť pohyb těla při boji neboli postoj přesouván půlkruhem nebo celým kruhem čelem k protivníkovi, zadní noha nápor skoro celého těla, přední noha volná a připravená útočit či blokovat. Přesun je harmonický, rychlý a přesný. Díky čaumatanu všechny ostatní pohyby navazují. To znamená např.: čaumatan, úhyb s blokem, úder či páka nebo kop.

Úhyby: reflex-předběhnout situaci, která může nastat. Musíme být rychlejší než pohyb, tzn. dopředu vědět, co se může za pár momentů ukázat, třeba jen pouhé pohnutí obočím nebo ramenem. A také z výrazu tváře se toho dá hodně poznat. První, co je důležité, je uhnout. Samotné slovo uhnout má několik směrů.

1: uhnout pohledem, tělem i třeba směrem od nebo k danému protivníkovi. Není to jen protivník, může to být klidně zbraň nebo padající předmět. Oči musí být otevřeny dokořán, nejlépe bez mrknutí.

2: úhyb musí být přizpůsoben protějšku, tzn. přizpůsobit se a ještě jinak řečeno pravý opak chování k protivníkovi – protivník je negativ a protějšek je pozitiv a naopak.

3: úhyb musí být harmonický jako všechny přirozené pohyby těla. Důraz dáváme, když je nutno protivníka uvést do polohy, aby už dál nemohl ohrožovat.

Jinjang: zvládat nápor protivníka a kopírovat jeho pohyby, tím pádem i zvládnete v pohodě blokovat a následně i útočit. Jinjang je vlastně harmonie, která může být jemná a naopak i hrubá. Toto cvičení se cvičí ve dvou, jinak to ani nelze.

Údery: v HSCP máme několik úderů rukou a několik nohou. Údery jsou vedeny harmonicky rychle a na konci s tvrdým dopadem, samozřejmě přesně naučené body. Tyto údery jsou rozděleny do dvou kategorií: údery švihem (volnou paží vystartujeme k cíli a těsně u cíle zpevníme úderovou plochu), údery tlakem (zpevníme úderovou plochu a pak vystartujeme k cíli). Každý z těchto kategorií má jiný dopad na protivníka. Údery švihem roztrhnou kůži či natrhnou svaly, údery tlakem vytvoří pohmožděniny a zlomeniny, šoky.

Postřeh: tento úkon či reakce na pohyb zvenčí má každý člověk v podvědomí akorát netrénovaný člověk u toho zavírá oči a odvrací hlavu od problému, Tím pádem ztrácí kontrolu nad realitou. V boji nesmí ztratit bojovník nad samotným bojem kontrolu. Každý obrázek u boje je boj samotný. Postřeh je proto, aby člověk neinkasoval od protějšku újmu na těle.

Bloky: bloky by měli fungovat na odvrácení či úplnému zastavení útočníkova plánu. V HSCP máme 5 základních bloků rukou a jeden nohou. Samozřejmě pak se tyto bloky rozvětvují na různé pohyby mimo dané bloky, ale to už mluvím o naprostém volno průběžném chování při boji.

Bloky jsou důrazné a přesné chránící naše zdraví. Samozřejmě člověk musí mít tyto části těla, které používáme, abychom nedostali zásah do citlivé části našeho těla připravené a otužené.

Síla: v našem životě potřebuje člověk sílu nejen svalů, ale především vůli a překonávat sebe samotné což nám následně pomáhá v rozvoji. Samozřejmě pokud nám zdraví dopřálo mít ve svém životě chuť vypadat dobře, tak na tom musíme pracovat a to i přes bolest, která nás u zdokonalování svalů čeká.  Všichni jsme se narodily, abychom trpěli, a síla ducha nám pomáhá překonávat tyto životní průběhy a etapy (úmrtí blízkého atd…) Všechno navazuje na sebe jak harmonie, tak síla tak cesta i přizpůsobení. Najdi sílu v tom začít a setrvat a najdeš i sílu, o které nemáš ani páru.

Rovnováha: no co dodat, dobře stojím nejen na jedné noze. Pomáhám sám sobě dobře chodit a v situacích při sebeobraně mě jen tak něco nerozhodí. Taky potřebné cvičení pro rozvoj bojovníky.

Pákové systémy: neboli působení tlaku na šlachy a vazy útočníka. Tak jinak na krk, ramena, žebra, lokty, zápěstí kyčle, kolena, kotníky a prsty. Působení páky na protivníka je důrazné a pak držící formu. Pokud útočník nepobere, že je v pasti, tak sám svým pohybem způsobuje sobě větší bolest. Tato bolest dovoluje, aby protivník chápal co se momentálně děje a dochází mu, že už nechce znovu prožívat tuto bolest.

Cvičení má dost forem počínajíc pohybem přes obyčejný strach ze tmy. Pokud člověk chce bojovat, musí začít u sebe a odbourat všechny předsudky. Jelikož ty dělají nedobré myšlenky v naší hlavě. Pokud je používáme dost často, pak se ztrácíme v sobě samotných a už nevíme co je dobře a co špatně. Čisté uvažování je krok k úspěchu.

Dále v stylu HSCP jsou zatím dvě techniky umožňující bránit se čemukoliv v rámci možností a zkušeností. První je technika psa a druhá technika hada.

Souhrn těchto technik se pokusím sepsat do pár vět.

Cvičení Psa: jeto přátelství a agrese síla nejenom fyzická, ale především psychická. Agrese, která je řízena je potlačena silou. Agrese, která není potlačena silou, značí, že je vypuštěna podněty a tím pádem dělá tělo zbrklé a nefungující pohyby. Někdy i zatmění a pak konání a následné sténání. Agrese ve správné koordinaci pohybu a harmonie je mocnou zbraní. Výhoda technika psa je dobrý kamarád, ale nevyzpytatelný soupeř. Nevýhoda tohoto umění je unik Agrese do nekontrolovatelného stádia. Tato technika skrývá sílu, bojovnost, vytrvalost.

Technika hada: je především ladnost pohybu, rychlost a přesnost. Jinjang k tomu přesný pohyb dává bojovníkovy rychlé přizpůsobování se. Cvičení hada je vlastnost obrany s tím, že na konci aplikace je fatální dopad na protivníka. Obranné pohyby hada začínají působit jako první na psychiku útočníka, poté na stranu fyzickou a tím myslím tělo dotyčného. Údery jsou mířeny mezi vlákna svalového ústrojí, škrtící techniky a pákové systémy. Obě formy jdou mezi sebou v boji efektivně kombinovat. Podle potřeby.

Technika VLKA začala 1. 11. 2001 a končila dnem, kdy Had začíná. Cvičení HADA začalo 3. 8. 2008 a končí 1. 1. 2013 za tyto roky zdokonalování obraných technik na všechny možné druhy BOJOVÉHO UMĚNÍ Fu-Lang vymyslel novou obranou pomůcku zvanou O-Fu. Máte se na co těšit. Není možné se zúčastnit nějakého boje a čekat, že z něho vyjdeme jako vítězové. Pokaždé může být i nemusí, ale málo kdo si uvědomuje, že se spousta pravidel, které neví ani ten největší mistr, jelikož tvrdost předmětu nebo osoby, která má momentálně přijmout úder či kop, není většinou z měkkého materiálu. Špatně mířené a načasované jednání končí vždy nějakým zraněním. Proto tento styl je upraven a vymyšlen tak, aby opravdu došlo k poučení, aby se nestala zranění ani na jedné straně. Pouhé zářezy do paměti, je to správné vítězství. Pokud to nejde jinak než pouštět rány a kopy, tak vybíráme místa měkká a mnohem zranitelnější než jsou tvrdé části. Vše jsou jen setiny vteřin až vteřiny. Nic déle netrvá, pokud mě chápete. Člověku se během jedné vteřiny může obrátit celý život. Tyto poznatky vznikly z osobního ponaučení a věřte, že jsem za tyto situace rád, i když někdy byly hodně bolestivé.

Nu, napíšu pár bodů, které jsou nejlepší: vzdálenost, rychlost, síla, přesnost, vypočítavost, odhodlání, rozum. Je jich možná více, ale to časem zjistím já i vy. Člověk se zraní a díky obnově a samo regeneraci se zpraví, ale v paměti zůstává. Někdo zapomíná a to se stává hold osudným. Pokud je konflikt, je nutné vědět přibližný počet osob, přehled a postavení protivníků. Většinou se člověk pere pod vlivem alkoholu, drog nebo myšlenkového rozpoložení a tím pádem pravidlo rozum je ta tam. Pak přichází trest nečekaný a tím myslím, vyhrajete, ale odcházíte zraněni po boji s jedním či více jedinců by bylo? Tím si to sami ve své hlavě uvědomte, jak by to asi dopadlo. Používat to, co jsme se naučili, také není jednoduché. Pokud jsme se učili napolovic nebo méně, je to na nic. To, co se učíme, není jen tak něco, jelikož pohyb má každý jiný, tím pádem přirozenost je také jiná. Ale naučit se spontánně vyzkoušet jak jsme byli důkladní při učení. A potom je to správné a účinné. Nesmí se moc přemýšlet, jelikož to jde vidět. Nezkoušet, ale udělat. Pobavíme se o konfliktu, který musí být rozpoznán už při rozkvětu, aby nedošlo hlavně na naší straně k újmám, modřiny a zranění si většinou odnášíme jako ponaučení do života. Ale jak všichni víme, bráníme se, chováme se podle pravidel, které tu znovu napíšu a které by měl každý člověk dodržovat, ať se děje cokoliv. Jednat tak, aby nedošlo k žádnému konfliktu. To chce začátek, zapojit jako první mozek a potom činy. Ale ještě před činy zapojit mluvu.

Pravidlo jedna zní prokouknout situaci, nebát se a otočit se k ní čelem.

Pravidlo dvě zní rozumně promluvit nahlas a srozumitelně.

Pravidlo tři zní důrazný zákrok na psychiku.

Pravidlo čtyři zní použít to, co jsi pochytil(a) a víš, že už nic neřešíš, jen konáš.

Tyto takzvaná pravidla jsou napsána trochu jinak, než možná někomu vyzní, jelikož takhle daleko v komunikaci dochází z pravidla lidem, kteří chtějí… jedno co, ale jdou si za tím. Zaznamenávání a uvažování, které sami jistě používáme, necháme plynout tak, jak jsme se naučili a kolik nám toho zbylo, co jsme si zapamatovali, jelikož jen tak budeme svobodní v mysli a zbytečně nebudeme moc dopředu hledat. Každopádně je potřeba v první řadě zapomenout na přečtené poznatky z této složky a začít od znova, začít od začátku! Ty předchozí poznatky jsou vlastně za celé období zrození, a těch pár řádků určitě nepokrylo vše z předešlých vět a stránek, které jste četli. Vy osoby, které jste došli až sem, tak pro vás je šance si přečíst a naučit se jednoduchosti. Vrátíme se tedy úplně na začátek, aby začalo jako znovuzrození. Nu, akorát s tím rozdílem, že vše bude spojováno s přirozenými pohyby. Důležité pro stabilitu, pro rovno vyvážené pohyby, které nám umožňují rychlé přemísťování a jednání, je spodní část těla od konečků prstů na nohách až po pupík. Mělo by se trénovat tak, aby bylo cílem: dobré skákání, tvrdost, pružnost, přesnost, oboustrannost a síla, tu samozřejmě získáme těmi předchozími Cíly. Takže potom by eventuálně mělo stát tělo pevně na zemi. S dechem a přirozeností v pohybu proplétat podle pocitové stránky mysli. Pít až po tréninku před nebo v průběhu je ovoce to nejlepší. Spousta lidí okolo Vás nechápe ani samo sebe, proto komunikace bude spojena z každodenního režimu.

                    

Nevíme vše, ale můžeme vědět více, pokud chceme. Po celou dobu trávení času v pohybu, jsem zjistil velmi důležité poznatky. A to, že není možné začínat s něčím takovým, pokud není nato připravena hlava. Proto jsem tu. Nikdy není pozdě začít s různým cvičením, ale musí se vědět jak a čím začít. Mám potencionální myšlení vnímat citlivost osobnosti, které mě dalo samotné božství. Předám anebo naučím jen vyvolené jedince. A rovnou můžu zde napsat, že

HSCP je moderní, praktickou, prověřenou soustavou sebeobranných technik, pečlivě koncipovaných tak, aby odpovídaly podmínkám současného, rychle se měnícího světa. Vyznačuje se natolik logickým a jednoduchým přístupem ke konfliktním situacím a sebeobranným technikám, že potenciálnímu praktikantovi umožňuje dosáhnout relativně vysokého stupně dovedností v poměrně krátkém čase. Díky svým vynikajícím charakteristikám se prezentuje jako ideální souhrn sebeobranných metod pro muže i ženy, osoby mladé i staré, pro lidi více či méně fyzicky vybavené.

Toto umění v sobě nese veliký potenciál pro správně a jednoduše fungující společnost. Nedílnou součástí je správně a hlavně situačně vhodně fungující sebeobrana, která funguje jak už zmiňované myšlení na základě přizpůsobení se. Jedná se o soubor úderů, bloků, pák, kopů, dechového cvičení, meditací apod. ve tvrdém i jemném účinném stylu. Avšak základem zůstává neublížit ale poučit, samozřejmě pokud to situace dovoluje. Ve výuce HSCP je obsaženo plno strategických her a cvičení, která podporují myšlení ve směru života člověka. Provázanost jednotlivých cvičení, která vycházejí ze základní podstaty cvičení je téměř dokonalá. Téměř proto, že HSCP je neustále v pohybu a je připraveno se kdykoliv vyvíjet a formovat.

Tento styl sebeobrany je pouliční a situační. Ať je konflikt venku, uvnitř, tma či světlo, jeden nebo více, zbraň či holé ruce, pořád je to jen na tom, jaká mysl řídí pohyb nebo mluvu. Tak jako Bruce Lee, který hlásal a myslel jinak než lidi kolem něj, zanechal ve svém záznamu psaní nebo mluvení hádanku, která je strašně složitá, až je opravdu jednoduchá. Tak jako on měl JEET KUNE DO, bylo to jiné než to, co hlásají za něj nebo ukazují jiní lidé. Já mám HSCP, proč? Pohyb jako takový je pro všechny lidi stejný, akorát s ním každý jinak zachází a to je ono. Harmonie, síla, cesta a přizpůsobení to jsou jen slova něco vyjadřující pro všechny stejně. Tak jako Lee používal princip vody, sebeobrana

HSCP má princip bláta a to tak, že bláto samo o sobě je hmota, která se přizpůsobí na svislé či vodorovné a pak drží i když uschne. Ztratí se, rozpadne se, ale stejně se znovu objeví tak, jako voda s tím rozdílem, že s blátem nechce mít nikdo znovu žádné  do-činění.

Tzv. když potká někdo bojovníka HSCP a ke konfliktu dojde, HSCP se přizpůsobí a protivník poté znovu se nechce rovnat či zápasit. Po světě je mnoho škol, ale v každé jsou dané věci a pak určité odchylky. Dobrá škola je, pokud je učitel dobrý. Ne v boji, ne v síle, ne v pohybu, ale já vím, že je to v komunikaci a myšlení, jelikož sílu, tu může mít každý. Ohebnost a pružnost také, bojovat se také naučí, ale správně používat slova umí málokdo.

A proto se sebeobrana HSCP odlišuje od jiných stylů.
Charakterní člověk je člověk, který jedná podle svého „charakteru“ či povahy a ne podle toho, co je právě výhodné. Dbá na svou čest, drží slovo a nemění své názory a postoje podle nálad svého okolí. Někdy to trvá, ale slovo se má dodržovat jen pro svůj vlastní klid. Proto se na něj lze spolehnout a spolupracovat s ním, a to zejména v nesnadných nebo dokonce nebezpečných situacích. Opak je člověk bezcharakterní, který se řídí jen vlastním prospěchem. Takové lidi nepodporuji a nekomunikuji formou vyššího bití. Charakterová složka se podílí na chování a jednání jedince ve společenských vazbách, vůči ostatním lidem. Charakter se odvíjí od vytrvalosti, sebeovládání a svědomí. Jedním z nejdůležitějších prvků charakteru je vztah člověka k sobě samému, který je dán především sebe pojetím, jehož složkami jsou sebepoznání, sebehodnocení a sebevědomí. Takže charakter plus inteligence tvoří nejen člověka, ale především bytost s rysy a dary od Přírody. Pravděpodobně je dobrá věc řídit se poctivým a pravdivým, i když to je za nic a pouze jen pro dobrý pocit. Nenechat se zblbnout je zase jen na inteligenci a rozpoznání lží. Ale i někdy poznání přijde po  spálení ohněm. A pak to má smysl a uvědomění. Po všem zlém i dobrém přichází opačný pojem a z toho různorodé dojmy, které zanechávají vyšlapané cesty.

DOBŘE SE VYSPAT, DOBŘE SE NAJÍST, DOBŘE SE VYSRAT, ZBYTEK JE ROZMAZLOVANÍ.

To si myslím, že je podstatou, co se týče zdravého žití. Poté je mysl, která nám dává právě vše do naprosté harmonie, ale je jisté, že nám harmonii muže rozhodit v dnešní době kdekdo, ať je to v práci nebo ne, může to být cokoli, cokoli nám dá podnět k tomu, abychom přemýšleli negativně. Já už teď vím, že podstatou života je starat se sám o sebe a pomáhat druhým, ale jen těm, kteří si to zaslouží a sami dávají to samé. Správné jednání mezi lidmi je krok ke klidné hlavě a klidná hlava dělá spořádané jednání. Jak se říká: není třeba přihazovat do ohně, který hoří. A tak není třeba dohazovat ani negativům. Negativ, jelikož už tam je a pokud se přihodí, bude větší, proto když chci udržovat pohodu v mysli, tak ji tzv. házím do pohody, ne naopak. Každý z nás takových situací měl mrak a dělal to naopak. Většinou lidé, kteří jsou rozmazleni, si neváží ničeho a používají lži a podlosti k dosažení svých cílů. Já sám využívám situací, které jsou k něčemu dobré. Logicky na co? Kdybych měl využívat nebo zabývat se situacemi, které jsou akorát žrouty času- který je tak vzácný, tak zůstanu na cestě, která mi nesedí.

Je potřeba hledat v sobě to nejlepší. A tím se projevit, nehrabat se v něčem, čemu dostatečně nerozumím. A pokud je zájem a chybí porozumění, tak  na to je zase komunikace, což je základ mezilidských vztahů.

Chyby nemají hlubší význam než ten, že by nás měly usměrnit a usadit zpět k svému opodstatnění.

Najít tu svou cestu, která naplňuje a ne, že vyprazdňuje a nasírá atd.…očividně špatná cesta-začátek poznání: brát to citovou formou a ne formou staré chyby. Člověk, který tají své hnusy pod obalem tak nikdy nebude mít klid. Nejdůležitější je dávat si pozor, kteří lidé stahují další lidi k daným zážitkům komunikace či problémům nebo stresu a špatným návykům jako jsou drogy, alkohol atd…. Pokud už se stane, bojovat s tím je strašně těžké a negativum dostat z těla je mnohem těžší, na to pozor. V dnešní době je čím dál tím víc negativ a čím dál tím méně pozitiv. Mně samotnému to vůbec nějak neškodí, jelikož mám způsob očisty, kterou bych rád naučil i vyvolené. Kdo to bude, ukáže opět čas.

Situační boje: nedílnou součástí je také zaměření na reálné situace, kterých může být několik desítek tisíc. Těch situací, které můžou nastat, je strašné kvantum. Proto chci dbát hlavně na připravenost. Není důležité totiž vyhrát za každou cenu, je důležité být taktní a samozřejmě přesný. Dbát na rychlost a dynamiku, která nesmí chybět. Nepodceňovat sebe ani protivníka. Zanechat v sobě pravdivé myšlenky, které nás udržují ve stavu sebedůvěry, když by vyznívali sebe nad  podceňovaní to co máme v mysli je naše osobní věc ať je tam cokoliv.

Důležité poznatky k obraně: Nejdůležitější je bránit si hlavu jako centrálu, jelikož hlava se nedá otužit, poté rozkrok a krk a střed hrudníku či trupu. Tyto části bychom měli střežit, ostatek se dá otužit. Poté si musíme dát pozor na útok, který nám chce něco utáhnout, příklad šlachy, vazy. Možná se teď opakuji, ale tělo není robot, jakmile se jednou poruší, už nikdy nebude v dokonalém stavu. Obrana tj. úhyb nebo blok. Bráníme se také i útokem samozřejmě, když je nutné. V HSCP je obrana většinou jen odvrátit pohled či svoji osobu jiným směrem-úhyb, pak mluva a nakonec zneškodnění protivníka. „Z očí hodně vyčíst se dá, pak ustoupíš pár kroky od protivníka s připraveností, když toto nestačí pak rázným hlasem a správnou komunikací naznačit, že nemáš zájem o kontakt, když ani toto nezabere, tak zaútočit důrazně a rychle „bez výčitky.“

Je a bude spoustu situací, které mají zvláštní zacházení tak aby to bylo v poklidném a míru milovném pokud to nejde, tak i opak lze přeci. A na tobě je vyřešit nejlépe bez kontaktu, jelikož kontakt většinou při nejlepším skončí na jedné straně s úrazem. A úraz není to, co chce kdokoliv z nás. Hazardovat se zdravím se nevyplácí. V HSCP se učíte sebeobranu, po obraně je zase obrana, ale s útokem. A útok se učíte tak abychom zbytečně moc neublížili, a následně i se učíte tak aby po prvním úderu či kopu dal útočník pokoj, a poslední forma je jen pro srovnané lidi a to je technika likvidační. To je dlouhá cesta poznávání sebe sama. No a to je technika pohybu a postupem času se učíte to samé, ale útočíte na stránku psychickou. Která je na jednu stranu složitější, ale účinnější. Hodně lidí, kteří se učí v bojových školách, poznají, že se učili jen pohyb, kterým mohou ubližovat, samozřejmě pokud jste se dobře učili. Samozřejmě ne ve všech školách ale ve většině, které jsem navštívil. A to já právě chtěl vždy změnit, chci lidem ukázat, že násilí plodí jen násilí, a chci každému dotyčnému vysvětlit, proč činit tak aby násilí nebylo tak časté. Člověka nenapravíte, ale můžete ho poučit anebo mu udělat jak já říkám zářez do paměti. A paměť s myslí udělají svoje. Také nepopírám, že se učí i jiné pohyby co neubližují, ale to jsou pohyby, kterými se neubráníme, nemyslíte? Málo který člověk při kontaktu s druhým toho nechají, když jeden druhému ladným pohybem ukáže, že se nechce prát. Proto jemnost musí být spojena vždy z tvrdostí. To je totiž celek navzájem se doplňující.

Dechová cvičení působí jako prevence nežádoucích jevů např. arytmie dýchání, mluvení, při výdechu atd. Dechová cvičení jsou součástí terapie, koktavosti, breptavosti. Dechová cvičení provádíme s pohybovými aktivitami celého těla nebo částí těla. Také v klidu a uvolnění. První věc, na kterou musíte myslet při provádění dechového cvičení je čistota. Dokážete-li při nádechu pocítit, že dech přichází přímo z vesmíru, z čistoty samé, váš dech může být snadno pročištěn. Musíte přijmout, že tu nejste sami a že jste pouhé schránky přenášející energii, kterou máte zapůjčenou z vyššího bytí. Po uvědomění při každém nádechu se snažte cítit, že přinášíte nekonečný mír do svého těla. Opakem míru je nepokoj. Když vydechujete, pokuste se cítit, že se zbavujete neklidu ze svého nitra, které vidíte všude kolem sebe. Budete-li dýchat tímto způsobem, shledáte, že vás nepokoj opouští. Když toto několikrát procvičíte, snažte se prosím cítit, že vdechujete sílu z vesmíru a při výdechu cítíte, jak strach odchází z vašeho těla. Poté co vše několikrát zopakujete, se pokuste cítit, že vdechujete nekonečnou radost, kterou máte ve své paměti, např. miluji sázení květin nebo kreslení a vydechujte smutek, napětí, utrpení a melancholii. Při nádechu je špička jazyka na vrchním patře, při výdechu používejte písmenka H, Á. Při nesoustředění otevřete oči na pár vteřin, jelikož pro ty, kteří jsou neklidní, doporučuji při dýchání mít oči zavřené. Při zavřených očích lépe prociťujeme svojí podstatu, máme méně myšlenek, máme méně obrázků a jsme zavřeni do své mysli.

Správné dýchání je jedna z předpokladů pevného zdraví, proto mu třeba jógové cvičené věnuje zvýšenou pozornost. Nejdůležitější je děti naučit dýchat celými plícemi, protože vlivem silného nedostatku pohybu se naučili dýchat velmi povrchně a samozřejmě nejen děti. Tím dochází především vlivem nedostatečného výdechu k hromadění odpadních plynů v plících. Při běžném nevědomém dýchání jsou totiž plíce po výdechu ve stavu částečného naplnění vzduchem. Poznáme to tak, že po výdechu zadržíme dech a zkusíme znovu vydechnout. Mnohdy vyjde ven více vzduchu než při prvním výdechu.

K očistě mimo dechové cvičení patří i cvičení, které se nazývá meditace. Slovo meditace znamená rozjímání. Meditace je po tisíciletí známý způsob jak poznat svoji vlastní podstatu a lépe porozumět sobě samotnému i světu kolem nás. Utišením své neklidné mysli a správným soustředěním pozornosti do vlastního nitra, objevujeme klid harmonii a radost, které se mohou stát nedílnou součástí každodenního života. Meditujeme nebo snažme se meditovat, protože tento svět nás nemůže naplnit tzv. mír, který cítíme v denním životě je pět minut klidu po deseti hodinách úzkosti, starosti, frustrace. Jsme stále odkázáni na minulost negativním silám, které jsou všude kolem nás: žárlivosti, strach, pochyby, starosti, úzkosti, beznaděj. Pokud cítíme, že jsme spokojení s tím, co máme a co jsme, pak nemusíme vcházet do oblasti meditace. Důvodem proč do meditace vstupujeme, je to, že máme vnitřní hlad. Cítíme, že je v nás cosi zářivého, nesmírného, cosi božského. Pokud máte pocity, že potřebujete meditovat, najděte duchovního mistra, který vás milerád uvede. Najdete ho tak, že když ho potkáte, bude vám připadat jiný než všichni lidé kolem vás.

Poznatky ze života

Mnohdy se ptám, jestli vůbec bude někdo, komu se to bude dát vysvětlit, nejen pochody v komunikaci, ale v návaznosti a jednání mezi lidmi. Někdy si říkám, je mnoho toho, co bych mohl hned v počátku změnit, aby nedošlo k roztržce. Ale jak jsem zjistil, vše má svůj čas a kdo by chtěl urychlit a prosadit svoji pravdu, tak akorát si to prodlouží a zavrtá se do pochybností, které připluli stálým přihazováním nových vět, které odbočují od samotné podstaty. Je jednoznačně vidět, že vždy bylo a bude rozdělení mezi jedinci, skupinou, národy atd. Hlavně mezi silnými a slabými. Silní vždy vládli a budou vládnout a od toho se odvíjejí dějiny. Krásné je, když se dají věci vyřešit tzv. otázka a odpověď. Poté zůstane hlava čistá a lidské blaho dosáhne naprosté fantastické energii, která se nedá ani slovy popsat. Kdo tlačí na pilu, si brzy způsobí nějaký problém. Uběhaný život není nic jiného než putování za novými cíli. Nemám rád sekty a různé organizace, vedené jedincem nebo pár lidmi, mám představu žití s lidmi, na které je spolehnutí a navzájem se podporují a dodávají životu šťávu. Naivnost o lidech je to největší zklamání pro člověka. Stačí dva spolehliví než tucet vychytrálků. Je to pouhé srovnání pro příběh osobností k sobě se přitahujících jako člověk k člověku. Po hodinách či dnech poznávání osobností a zjišťování jejich nitra s důvěrou a naivností zjišťuji, že na začátku pokud něco osoby mají společného, radost, život jde v poklidu. Pak se všechno mění, úplný opak. Pak se začnou dít věci typu zapomínání na okolnosti, které se děly a tím pádem člověk, který má dobrou paměť a zaznamenává jisté odchylky, může předcházet spálení mezi lidmi. Pokud mi rozumíte, je to dobré, pokud ne a já ještě žiji, najděte mě.

Každý z nás se skládá totiž ze dvou složek: žena-muž, dobro-zlo, chytrost-blbost a je na vás, co používáte. Napíši stručně dva opaky možných bytostí.

Bytost, která si dělá problémy sebou vymyšlené: tento člověk není zlý, neubližuje a ani nechce, tím pádem rád pomáhá lidem. Ale je blbý, jelikož si sám způsobuje stresové situace, díky nesprávnému uvažování. Nesprávným uvažováním a chováním si tento člověk způsobuje i opak pravdy, lenost, podceňování či přehnanou sebekritiku. Pak nastane náhlá situace, která by se normálně stala banální “člověk udělá vyhrocenou situaci“, která má bludné kruhy.

Druhá bytost: tento člověk není zlý, neubližuje, situace řeší v poklidu. Danou situaci vyřeší co nejlépe pro oba aktéry, kteří mezi sebou mají jakýkoliv kontakt. Tento člověk řeší pouze jednoduchost a mírumilovnost. Kombinací dobromyslného jednání s opakem se člověk uvolní a ztratí sebekritičnost na základě bezmyšlenkového pochodu a zbytečného rozebírání, dojde taktéž k uvolnění.  Opak jest nátlak pod bodem agrese, pokud je potřeba použít i druhou stránku věci. Ale vždy raději s odporem, a uvědomováním si, že to není třeba přehánět.

Tak toto je střed obou forem jednotvárného osudu obou J

Ptáte se, jak to souvisí s bojovníkem, nu bojujete sami se sebou, to značí ten největší boj. Je krása, že tento boj na konci má vždy vítězný bod.

Nevytvářet si vlastní hlavou překážky, které opravdu pak putují jako bumerang narážející do nervového systému. Prostě si to vytváříte prvně v hlavě, až pak to opravdu přichází jen díky vám, ve formách zničující bytost.

Pochopit sebe je počátek všeho k zdokonalení povahy, která je za slupkou, vytvořenou špatným používáním sebe.

Neboj se měnit sebe a svůj průběh životem, který nadělili dva lidé k sobě přitahující a k druhu udržujíc populaci člověka. Čistá hlava s průběhem křišťálového průplavu toku pozitivních vln vnějšího světa. Krásně řečeno pro bojovníka, který má bojovat s otevřeným srdcem a uzavřenou myslí. Tento bojovník je poklidný a vyrovnaný uklidňovat situace jedno jakého ražení či názoru nebo výmyslu.

Nedílnou stavbou bojovníka či osoby, která chce v životě dělat to, co chce je odhodlání nejenom povídat, ale především konat.

A čím dřív začneš, tím dřív poznáš obě stránky věci, které patří k cestě zla i dobra. Podporou ti vždy zůstane tvá mysl a pár lidí, kteří ti věří. Spousta špatného tě bude stahovat na rozcestí, nenech se zlomit ani přemluvit. Radši se zlobit na sebe, když mi upadne ruka, než na někoho jiného.

Postav pevné základy a v pohybu bud jako doma. Zdraví je nejlepší vlastnost, proto od malinka miluj pohyb daný a bez omezení trénuj své svaly a šlachy. Dýchej tu energii kolem sebe a podporuj své pozitivní myšlení. Zkus si sáhnout na vše, co život nabízí, a poznej to nejlepší pro tebe i ostatní. Nevyžaduj nic, ale přijmi vše, co k tobě přijde s radostí a poděkováním. Nemusí se opakovat nic.            

Mysl by nemělo řídit nic zvenčí. Tím je myšleno vše co ničí křehkost bytosti. Také špatné rozeznávání pravdy a lži doprovází navazující situace používání tohoto chování. Přece jen ať se děje na světě cokoliv, jde o to, jak se k tomu staví naše mysl a tím pádem způsob rozdávání a příjímání okolností tvoří vlny a názory životních cest nejen našich v přítomnosti, ale i budoucnosti jejich. Tato kniha není jen spousta slov a názorů především jde o způsob myšlení a jednání v daném čase s energií a silou z vesmíru, která má za úděl potrestat všechny a všechno co ničí kazí čistotu a pravdu.

Dechové cvičení HSCP: Nauka o dýchání je velmi stará, přichází k nám zejména z Indie, ovšem je třeba si uvědomit, že celá teorie i praxe platí pro východní podmínky, pro klima a z něj vycházející způsob života, že v něm vznikla a my, kteří žijeme v západních podmínkách i kultuře si musíme všechno přizpůsobit.

Nedokonalé a povrchní dýchání vytváří v těle hnízda nemocí. Zbytky jedovaté uhličité kyseliny nasycují plíce a krev, škodí žlázám, nervům a jiným životně důležitým orgánům. Pravidelné hluboké dýchání naproti tomu nejenže čistí organismus, ale podporuje i sebeovládání a brání pocitu bázně a strachu. Dýchání má dokonce vliv na povahu a inteligenci. Pozdější vývoj člověka záleží na tom, jak dýchal ve svém mládí. Silné materialistické sklony jsou následkem výslovně břišního dýchání. Soustřeďuje-li se vzduch především v horní části hrudi, pak později je možno počítat s dobrým intelektem a sklonem ke studiu. Silně se napínající žebra prohlubují náboženský cit. Kde je smíšené dýchání, jsou i smíšené sklony.

Bude na tom kopec pravdy, když vezmeme v úvahu, že správné dýchání podporuje výměnu látek v těle, činnost střev, zvyšuje chuť k jídlu, zlepšuje kvalitu krve, reguluje teplotu těla, povzbuzuje srdce a oběh krve, uklidňuje proud myšlení, rozpouští duševní napětí a mnohem více. Ovšem, že při indických dechových cvičení je nutno postupovat obezřetně, protože se snadno mohou vyskytnout poškození plic nebo rozšíření srdce.

Obyčejný dech přivádí plícím za minutu 7 – 10 litrů vzduchu, zatím co vědomé plné dýchání 50 -70 litrů.

Cvičen svalů: cvičení se svalem má svůj začátek a následné formy s vlastní vahou a následně po té se svaly izolují a tím pádem se formují odděleně od přirozeného navázání na sebe. Důležité před cvičením tohoto zaměření si člověk musí uvědomit, že ho bude doprovázet bolest, která je nedílnou součástí kvalitního cvičení. A tím pádem růstu svalové hmoty. Strava by měla být pestrá od vitamínů sacharidů, bílkovin atd.…. Viz knihy jiného ražení. Důležité začít s dechem a aktivním pohybem (tanec, švihadlo, běh.) do té doby než naše tělo příjme aktivní pohyb. Pak se následně věnovat partii, která se nazývá krunýř. A tj. Břicho a zdvihač následně se věnovat ostatnímu. Nejlépe si najít trenéra, který vás zasvětí do tohoto životního umu.

 

Cvičení HSCP tedy zahrnuje tyto základní formy zdokonalování sebe samotných pro nejlepší obrannou formu roku 2012. Dále samozřejmě už je broušení těchto základních forem do ideálního bezchybného bojovníka, kterému se říká mistr. Tento člověk může bez páskování a osvědčení učit bytosti po celé planetě. Jelikož pravda a realita je jenom jedna. A každý člověk to pouze vidí jinak. Tím pádem, každý mistr tohoto umění po dosažení výbrusu neumí vůbec nic. Když to potřebuje tak to samo přichází.

Cvičení HSCP pomáhá hojit zranění a lečí nejen tělo, ale i mysl.