Připravuje se náš nový web, v případě zájmu zvolte telefonní kontakt +420 728 753 202 hscp 

Zásady HSCP:

Platby probíhají vždy před zahájením první lekce. V případě storna ze strany žáka se školné nevrací. Příchod na trénink minimálně 5 minut před zahájením hodin.

Kuřáci mají zákaz kouřit před hodinou a před klubem HSCP. Dodržujte, prosím! Čistěte své tělo, berte ohledy na ostatní. Důležité informace v oblasti klubu. Při rušení chodu a špatné docházky se může stát, že další rezervace nebude provedena. Platnost rezervace od data zakoupení do data konce rezervace.
Děkujeme, Tým HSCP