Učíme v MŠ-ZŠ

!! Instruktoři MŠMT NA VAŠÍ ŠKOLE I ŠKOLCE !!

Máte zájem, aby v mateřské školce či základní škole, kterou Vaše děti navštěvují, získavaly do života více? My Vám tu možnost dáme v rámci našeho programu pro školy, kdy s dětmi pracujeme v rámci moderního, přizpůsobivého a cílevědomého systému.

Co od tohoto systému můžete čekat?

Už v předškolním období přecházíme od příležitostného a nahodilého získávání vědomostí, dovedností a návyků k uvědomělejším a trvalejším osvojování si a poznávání sebe sama. Ze zkušeností je sice známo, že se děti dovedou už v tomto věku po určitou dobu na práci soustředit, zde však bylo zjištěno, že díky schopnostem, určitému charismatu a zábavnou formou učitel stylu HSCP s celou skupinou v určitém pracovním úseku ke konci roku dosáhne hodně zajímavých výsledků. Celoškolní výuka se soustředí na základy sebeobrany, která se skládá ze 7 základních a pevně daných pohybových schopností a dále o rozvoji komunikace, pohybu, disciplíny, společenského chování a rozvoje různorodých praktických schopností či dovedností v různorodých situací. Především však tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové možnosti (předpoklady) i zdravotní a pohybové omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat a cíleně ovlivňovat. V souladu s vývojovými předpoklady a s individuálními zvláštnostmi žáků směřuje usílí vyučujícího a učební činnost žáků v tělesné výchově k těmto cílům:

  • osvojení si nové pohybové dovednosti základů reálné sebeobrany
  • kultivovat svůj pohybový projev a správné držení těla
  • usilovat o optimální rozvoj zdravotně tělesné zdatnosti v pravidelných pohybových aktivitách
  • především také ovládání levé a pravé strany těla
  • neodděleně propojovat základy reálné sebeobrany s prácí se svaly
  • správný postoj, stabilita, těžiště, úhyby, bloky, úpoly, páky, pády, údery, kopy
  • naučit se filosofii bojového umění
  • hygiena sebe i cvičících pomůcek
  • dojít ke správnému uvažování, ctít etiku bojovníka

To vše pod vedením profesionálního týmu!

Které mateřské školky a základní školy se pro nás již rozhodli, můžete zjistit v navigačním menu "KDE UČÍME".

Pokud jsme Vás oslovili, pak už jen stačí napsat na náš email, viz. KONTAKT a my Vás budete obratem kontaktovat!