OFU- sebeobranná pomůcka

sebeobrana ofu

O-FU

Sebeobranná pomůcka

Selbstverteidigungbehelf

Self-defense tool

www.hscp.cz

Co je O-FU?

Was ist O-Fu?

What is  O-Fu?

Výhody O-FU
Die Vorteile von O-FU
Advantages of O-FU

Nedržíte nic v ruce

Sie halten nichts in der Hand

You are not holding any tool in your hands

Pod oblečením není vidět

Es ist nichts zu sehen unter dem Kleid

You can´t see it under the clothes

Lehký, odolný, nesmrtelný materiál

Das widerstandskraeftige, unsterbliche Material

Light weight, resistant, indestructible material

Jednoduché používání

Die einfache Benutzung

Simple usage of O-FU

Vytvoří z předloktí nebo holeně neporazitelnou část těla

Es bildet aus dem Unterarm oder Schienbein  ein unbeschlagbarer Koerperteil

It will make your forearm and shin unbeatable

Dodává pocit bezpečí již při nasazení

Es bringt  die Sicherheitfuehlung schon beim Aufsetzen

You will feel safe right after you put it on

Vhodný pro muže i ženy

Fuer  Maenner und Frauen  faehig

It is suitable for men and women

Určena pro praváky i leváky

Fuer Rechts und Linkshaendige bestimmt

It is designed for right-handers and left-handers

Není třeba žádná předchozí praxe s bojem

Es ist kein Praxis mit Kampf noetig

It is not necessary to have previous experiences with fighting

  • Velice účinná obranná pomůcka

Ein sehr wirksamer  verteidigungbehelf

It is very effective self-defense tool

  • Speciálně vyvinutá pro všechny bojové sporty

Speziell entwickelt fuer alle Sorten von Kampfsport

Specially designed for all types of martial arts

  • Po nasazení zpevní předloktí nebo holeň

 Nach dem Aufsetzen befestigt den Unterarm oder  Schienbein

Is used for reinforcement of your forearm or shin

  • Nepřekonatelný pomocník při tréninku či boji, proti člověku i zbrani

Unueberwindlicher Helfer  beim Training oder Kampf, gegen Mensch oder Waffe

O-FU is insuperable helpmate during trainings or fighting, against the human or weapon

 

OFU se skládá z jednoduchého a přesto hodně pevného a lehkého duralu s OS a upevňovacích páskách na suchý zip.

OFU  besteht aus  einem einfachen und trotzdem sehr festen und leichten Duralumin mit OS  und aus Befestigungbinden .

OFU consists of light, but at the same time very hard material (dural) with OS and fastening tapes with Velcro.

 

Možnosti využití O-FU

Die Moeglichkeiten der Ausnutzung

Possibilities in usage

  1. I) Pracovní:

Die Arbeitsausnutzung

Different types of professions

Vhodné pro práci v oblasti security, policie, záchranné služby.

Praktisch fuer die Security, Polizei, Rettungsdienst.

It is appropriate for different branches – security, police, rescue services.

  1. II) Civilní:

Die Zivilausnutzung

Civilian

Vhodné pro ženy i muže, kteří neovládají žádný styl sebeobrany či boje.

Faehig fuer Frauen und Maenner, die keinen Stil der Selbstverteidigung, oder des Kampfes beherrschen.

Appropriate for men and women, any experiences with martial arts are necessary.

  • III) Tréninkový:

Training

Tool for training

Vhodné pro práci v oblasti security, policie, záchranné služby.

Praktisch fuer die Security, Polizei, Rettungsdienst.

It is appropriate for different branches – security, police, rescue services.

 

Práce s O-FU

Die Arbeit mit O-FU

Pomůcka O-FU láme protivníkovi kosti, útočí na nervová zakončení a způsobuje šok. Proto je vhodné se práci s ní naučit při odborném školení, vedeném profesionálním mistrem reálné sebeobrany Fu-Langem z HSCP, který každého naučí správně a účinně vítězit.

Das O-FU bricht dem Feind die Knochen, es attakiert die Nervenbeendigungen und bringt Schock. Die Arbeit mit O-FU ist noetig unter einem Meister zu lernen, zB.unter Meister Fu-Lang, der wird jeden richtig und mit Erfolg lernen zu siegen.

With O-FU it is possible to break invader´s bones, attack nerve endins and cause shock. It is necessary to learn, how to professionally work with this type of tool. Trainings and courses with master of real self-defense Fu-Lang from HSCP will teach you how to win properly and effectively.

O-FU

Dopřejte si méně stresu, ale více poklidných procházek s osobním strážcem…

Vergoennen Sie sich weniger Stress, sondern mehr Spaziergaenge mit Ihrem persoenlichen Bodyguard…

Treat yourself with less stress and more calm walking with your personal bodyguard…

…O-FU je dostupné po více kusech za snížené ceny!

…Je mehr O-FU Sie kaufen, desto weniger Sie bezahlen!

…O-FU is now available several pieces for lower prices!

Více informací naleznete na e-shopu, který je před otevřením, již nyní přijmáme nezávazné  písemné rezervace pomůceky na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

O-FU

…je stále připraveno Vám zachránit život!

…ist immer bereit Ihres Leben zu retten!

...is always ready to save your life!

hscpofusebeobrana

                                                      Kung Fu by HSP