kungfu

Prevence a co hlavně nedělat při napadení

autor programu: www.hscp.cz

Konkrétní program vytvoří sami žáci. Budeme vycházet z jejich zkušeností, z toho co se jim nebo jejich okolí stalo, co by se mohlo stát či se zrovna děje. Tím může profesionální instruktor rozpoznat případnou šikanu ve škole.

V úvodu mají žáci uvažovat nad možnostmi vnímání problematiky násilí kolem sebe. Hledají v sobě odvahu ptát se na cokoliv a otvírají své zájmy o pohyb a umění nejen

pohybové aktivity (komunikace, seberealizace, vzájemná pomoc apod.). Uvědomují si, jak můžeme proměnit budoucnost činů či zacházet se situacemi, které jsou častým problémem ve školách ve formě šikany s již existujícími faktory. Tak jako ve filmu se děti mohou projevit jako herci a zapojit se do nácviku.

Výstupem z programu je videoklip (audiovizuální kompozice) a samozřejmě uvědomění si, jak je nejen poučné, ale i zábavné vědět více o svém těle. Cílem je probudit v žácích nový smysl: umět se o sebe postarat a zároveň pečovat nejen o sebe, ale i o druhé.

Tento program představí různé možnosti, jak se efektivně bránit a pomáhat napadenému. Žáci jsou seznámeni s minimálními základy reality, právní normy, první pomoci, anatomie a komunikace.

trvání programu: 150 minut

max. počet žáků ve skupině: 20

použitá technika: video, projekce, mikrofon, audio, atrapy zbraní reálné sebeobrany.

Součástí jsou příklady mnoha situací z reálné sebeobrany a umění boje.