TŘI MOŽNOSTI JAK SE ZÚČASTNIT ZDOKONALENÍ DLE VAŠEHO UVÁŽENÍ

JE UZPŮSOBENO DLE INDIVIDUÁLNÍHO STAVU STUDENTŮ A JEJICH ROZHODNUTÍ

Osnova ke správě reálné sebeobrany pro muže od 15-ti let:

ÚPLNÝ ZAČÁTEČNÍK (mateřská školka)  Zde se dozvíte, jak se dá dělat, jak cvičit své tělo podle zranění, jak správně nastavit mysl a pohyby, které brání si dělat zranění sami.

ZÁKLADY SEBEOBRANY (základní škola) Zde nasbíráte zkušenosti,jak správně bránit své tělo, jak správně používat své tělo k obraně i jak své tělo používat v útoku.

MÍRNĚ POKROČILÝ (střední škola Zde se učíjak správně vnímat vše, co se děje v praxi. 

POKROČILÝ (vysoká škola Zde se dozvíte,jak správně pracovat s protivníkem a jak správně využít sílu protivníka. Naučíte se pákové systémy, správně dýchat. 

TRENÉRSKÁ (trenérská škola Zde se učíte anatomii, psychologii, sociologii, historii, boj.

Pokud máte zájem o naše služby zvolte telefonní kontakt +420 728 753 202 nebo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

  1. CIKCAK

  2. PRO RADOST

  3. ZA CÍLEM

  • CIK CAK - JE PRO STUDENTY, KTEŘÍ V RÁMCI MOŽNOSTÍ DOJDOU NASÁT ATMOSFÉRU A POBAVÍ SE RŮZNORODÝM CVIČENÍM BEZ ZBYTEČNÉHO          TLAČENÍ DO STUDIJNÍHO PLÁNU.

  • PRO RADOST - JE PRO STUDENTY, KTEŘÍ SE SNAŽÍ PRAVIDELNĚ O ZDOKONALOVÁNÍ DLE ZÁKLADNU SEBEOBRANY A ÚPRAVY POSTAVY.

  • ZA CÍLEM - JE PRO STUDENTY, KTEŘÍ CHTĚJÍ JÍT VYŠLAPANOU CESTOU SVÉHO MISTRA A PŘIJÍMAJÍ VEŠKERÉ VÝUKOVÉ OHODNOCENÍ, KTERÉ BUDOU MÍT MOŽNOST ZÍSKAT FORMOU ÚLU/NÁŠIVKOU/

na rukav 3na rukav 2na rukv 3na rukv 4na rukv5na rukv 5na rukv 6na rukav7na rukv 8na rukv 9na rukvna rukv 10

 

 Propracované ohodnocení, kde po každé úrovni dostanete ohodnocení, které patří na rukáv. Viz náhled nav

na rukav 3PRVNÍ ÚROVEŇ

Neboli zahájení rozhodnutí jít si za cílem. Projít základním seznámením s celou problematikou. Trvá většinou 3 měsíce. Po třech měsících tuto úroveň nalezne student na nástěnce po přezkoušení s mistrem a schválení pokračování ve výuce, má student právo objednaní klubového oblečení a to tepláky a tričko hscp. A tuto úroveň si našít na tepláky pod logo hscp.

 

na rukav 2DRUHÁ ÚROVEŇ

Zakončena zkouškou ze základu reálné sebeobrany, která se skládá ze 7 pečlivě vybraných pohybových schopností/čaumatan, bloky, údery, uhýby, kopy, přehmaty a pády/ÚPLNÝ ZAČÁTEČNÍK(mateřská školka) ZDE se učíte jak správně dýchat. Jak cvičit své tělo dle dispozic a zranění. Jak správně nastavit mysl a pohyby, které brání si dělat zranění samy. Trvá většinou 6-12 měsíců. Po Zkoušce modrá úroveň

 

na rukv 3TŘETÍ ÚROVEŇ

Je zvládnutí viz. základní pohyby, které se vkládají při tréninku do praxe. ZÁKLADY SEBEOBRANY(základní škola)ZDE se učíte jak správně bránit své tělo. Jak správně použít své tělo nejen k obraně, ale také k útoku. MÍRNĚ POKROČILÝ(střední škola) ZDE se učíte jak správně vše prolnout do praxe. Zvyšuje se zde také fyzické i psychické odolnosti. Dále i nastavování mysli a tím zbavování stresu a špatných návyků v mysli. Výuka trvá 6-12 měsíců. Zakončené "uličkou smrti"+SPRCHA . Po dokončení zkoušky právo objednání mikiny a získání třetí úrovně s šurikenem a právo vše našívat na pravý rukáv mikiny.

 

na rukv 4PRVNÍ ÚL /země/

Je cvičením POKROČILÝ (vysoká škola) ZDE se učíte jak správně pracovat s protivníkem a jak správně využít sílu protivníka. Pákové systémy neboli Hapkido, Dechová cvičení, Meditace. Dále, kdo má zájem v této úrovni prohloubit vědomosti. Má možnost se nechat ocertifikovat MŠMT. TRENÉRSKÁ(trenérská škola) ZDE se učíte anatomii, psychologii, sociologii, historii, Boj. Zakončené zkoužkou písemnou. A zvládnutím ukázky z pákového systému a dechového cvičení prvních tří stupňů. Trvá  6-12 měsícu. Získaný první ÚL

na rukv5DRUHÝ ÚL /hrom/

na rukv 5TŘETÍ ÚL /voda/ 

na rukv 6ČTVRTÝ ÚL /vítr/

na rukav7PÁTÝ ÚL /nebe/

na rukv 8ŠESTÝ ÚL /jezero/

na rukv 9SEDMÝ ÚL /oheň/

na rukvOSMÝ ÚL /hora/

na rukv 10DEVÁTÝ ÚL